Aktuelle saker

Ymse aktuelle saker om fenologi.

Aktuelt

Når kommer våren?
Når kommer våren? (25.02.2011)

Det er fremdeles vinterlig i store deler av landet, men de aller første trekkfuglene har nå ankommet Norge. Tjeld, vipe og grågår har allerede inntatt strendene langt nord i Nord-Norge.

Les mer

Les mer om prosjektet
Bli med på BEAGLE (11.03.2010)

"BEAGLE - Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment" er et prosjekt der skoleklasser følger årstidsvariasjonene på et tre gjennom året.

Les mer om prosjektet

Tidligere saker