Når kommer våren?

Det er fremdeles vinterlig i store deler av landet, men de aller første trekkfuglene har nå ankommet Norge. Tjeld, vipe og grågår har allerede inntatt strendene langt nord i Nord-Norge.

Ankomsttidene til de forskjellige trekkfuglene varierer. Når værforhold er gunstige hender det at vi opplever tidlige ankomster av mange arter. De aller første fuglene som kommer tilbake om våren, er de som overvintrer ganske nær Norge. Det kan for eksempel være tjeld som har overvintret i Storbritannia, eller kanskje ei vipe fra Danmark. Utover våren dukker flere arter opp, og de siste ankomstene er av arter som har reist langt.

Forskning har vist at ankomsttidene til de såkalte kortdistansetrekkerne (som vipe og tjeld) har blitt forskjøvet fram i tid i langt større grad enn langdistansetrekkerne (som f.eks. gjøk og løvsanger). Langdistansetrekkerne på sin side starter hekkesesongen hurtigere etter ankomst enn tidligere. Disse endringene har en nær sammenheng med klima og temperaturøkning.

Gjennom deltagelse i "Når kommer våren?" vil skoler og andre være med på å dokumentere slike variasjoner og endringer over tid. Noter første dato for observasjoner av trekkfugler, insekter og blomstring, og rapporter resultatene etterpå.

Lykke til!

Опубликовано 2011-02-25.