Observasjonsobjekter

BJØRK

Fenologi

I våre trakter begynner de første bladene å komme til syne fra midten av mai. Bjørketrærne blomstrer samtidig med at løvet folder seg ut. Løvverket begynner å bli gult fra begynnelsen av august, og i september er bjørkeløvet overveiende gult. Løvfall skjer i august-september. 

Fenologiske observasjoner

 For denne arten foreslår vi følgende observasjoner:

  • De første bladene – registrering av de første bladene som åpner seg, de kan fremdeles være svært små og ha en rynkete overflate. Obligatorisk.
  • De første blomstene – bestemmes ved begynnelsen av hannblomstenes pollenspredning. Frivillig
  • Omfattende gulning av løvet  – når ca. halvparten av løvet har fått høstfarger. Obligatorisk 
  • Løvfall – når omtrent halvparten av løvverket er borte. Frivillig

 

Arter og objekter i Phenology of the North Calotte